ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O.K.! Anytime Markets Α.Ε.
Αφροδίτης 106,
167 77 Ελληνικό, Αττική
Τηλ:+30 210 9810090
FAX:+30 210 9810198
email :
info@okmarkets.gr


Ό,τι θέλεις , όταν το θέλεις...

Εταιρική Υπευθυνότητα


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εταιρική επιμόρφωση

Στην Ok! Anytime markets, διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια, με την συνεργασία ειδικών επιστημόνων σε διάφορες θεματικές ενότητες που αφορούν στην λειτουργία των καταστημάτων μας. Επίσης η εταιρεία ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί την συμμετοχή στελεχών της σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια σε τομείς είτε marketing, είτε Διοίκησης επιχειρήσεων κ.α, με στόχο την επαγγελματική τους κατάρτιση που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της εταιρείας στο μέλλον.
Πέραν όμως αυτών των προγραμμάτων η Ok! δίνει τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης με προγράμματα ξένων γλωσσών, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που διοργανώνονται από εξωτερικούς επιλεγμένους φορείς.

 

 

Υπευθυνότητα για το προσωπικό

Σήμερα που η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό τείνει να θεωρείται όλο και περισσότερο η πλέον σημαντική, από όλες τις προτεραιότητες μιας επιχείρησης, η Ok! έχει ως βασικό στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση, ανάδειξη και ικανοποίηση του προσωπικού της.
Ενισχύει σχεδόν καθημερινά το εργασιακό περιβάλλον με τους εξής τρόπους:

• Επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους
• Παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές και extra παροχές
• Παρέχει ασφαλές περιβάλλον εργασίας
• Παρέχει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
• Παρέχει ευέλικτο ωράριο εργασίας στις εργαζόμενες μητέρες

businesmen

Βασική πρακτική της εταιρίας είναι η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, η ενθάρρυνση της εξέλιξης των εργαζόμενων καθώς και η επιβράβευση.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνική υπευθυνότητα

Ανταποκρίνεται σε κοινωνικά θέματα για το παιδί, τους νέους και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου υιοθετεί απόλυτα τις αρχές της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής ευθύνης.


Αθλητισμός

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει χορηγίες σε αθλητικές ομάδες και ακαδημίες στις γειτονιές της Αθήνας όπου βρίσκονται και τα περισσότερα καταστήματα της αλυσίδας. Η Ok! κατανοεί πως στον αθλητισμό έχει δικαίωμα κάθε παιδί ανεξαρτήτως οικονομικής και κοινωνικής θέσης.
Έτσι ξεκίνησε το 2007 το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης αθλητικών σωματείων που αφορά σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, βελτίωση των χώρων άθλησης καθώς επίσης και σε ανάγκες που έχει κάθε σωματείο.

community

Υποστήριξη κοινωνικά αδύναμων ομάδων

Φιλανθρωπία

Η Ok! στηρίζει οικονομικά αδύνατα μέρη της κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται. Το 2009 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» το οποίο θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.


Επίσης η εταιρία προσφέρει οικονομική ενίσχυση η οποία μπορεί να είναι σε μορφή δωροεπιταγών ή εμπορεύματος σε ιδρύματα που φιλοξενούν άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας από την κοινωνία.
Στα πλαίσια αυτά συντηρεί οικογένειες προσφέροντας τους τα είδη super market του μήνα.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με την ίδια στάση ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αντιμετωπίζει η Ok! το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η εταιρία αντικατέστησε τις πλαστικές σακούλες με άλλες κατασκευασμένες από υλικά φιλικότερα προς το περιβάλλον καθώς επίσης και από σακούλες επαναλαμβανόμενης χρήσης.