ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O.K.! Anytime Markets Α.Ε.
Αφροδίτης 106,
167 77 Ελληνικό, Αττική
Τηλ:+30 210 9810090
FAX:+30 210 9810198
email :
info@okmarkets.gr


Ό,τι θέλεις , όταν το θέλεις...

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ok! Anytime Market Α.Ε. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των καταστημάτων convenience από το 2004 όπου ξεκίνησε την δραστηριότητα της.

Σήμερα διαθέτει 100 καταστήματα εκ των οποίων τα περισσότερα λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης.

Περισσότερα για εμάς:

Η κουλτούρα μας: Είναι το στοιχείο που διασφαλίζει συνοχή και σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος μας. Καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, δρουν και αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Απαρτίζεται από τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την Ok!. Βασικός άξονας της Ok! είναι οι άνθρωποί μας, η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρίας.

Η αποστολή μας: επικεντρώνεται στα παρακάτω στοιχεία:

• Οι πελάτες και οι καταναλωτές να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε
• Να εξασφαλίσουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη του οργανισμού και ταυτόχρονα την κερδοφόρα ανάπτυξη των συνεργατών μας
• Να προσφέρουμε ένα ασφαλές και πλήρως υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας
• Να αναπτύξουμε ευνοϊκές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους συνεργάτες μας με γνώμονα την αμοιβαία επιτυχία