ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O.K.! Anytime Markets Α.Ε.
Αφροδίτης 106,
167 77 Ελληνικό, Αττική
Τηλ:+30 210 9810090
FAX:+30 210 9810198
email :
info@okmarkets.gr


Ό,τι θέλεις , όταν το θέλεις...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Franchise:

Αρχική Επένδυση

Η αρχική επένδυση γίνεται εξ' ολοκλήρου από τον νέο franchisee. Ενδεικτικά, το κόστος της, για ένα κατάστημα 80-100 τμ συν 20-30 τμ αποθήκη, υπολογίζεται σε €80.000 έως 115.000 * (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την διαμόρφωση του καταστήματος (εξοπλισμό, πάγια, ψυγεία, σχεδιασμός κατ/τος) 

*(αφορά μόνο την διαμόρφωση του χώρου και όχι entry fee και εμπόρευμα)

Αναλυτικά:

1. Διαμόρφωση καταστήματος

Η διαμόρφωση του καταστήματος γίνεται, υπό την εποπτεία της ΟΚ ΑΕ, με συνεργεία που προτείνει η ΟΚ ΑΕ ή με συνεργεία που έχει επιλέξει ο franchisee.

2. Εμπορεύματα

Το αρχικό απόθεμα εμπορεύματος επιλέγεται από τη μητρική εταιρεία ώστε να ανταποκρίνεται στο μέγεθος και στις ανάγκες της περιοχής του καταστήματος και εγκρίνεται από τον franchisee OK!. Το κόστος του ανέρχεται περίπου σε € 25.000, και το οποίο βρίσκεται στο κατάστημα με μορφή της παρακαταθήκης.

3. Εξοπλισμός

Η επιλογή του εξοπλισμού (έπιπλα, fax, Η/Υ, ψυγεία) γίνεται με υπόδειξη της OK ΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στο εταιρικό ύφος.

Κατά τη λειτουργία

1. Ο franchisee πουλάει αποκλειστικά προϊόντα και εμπορεύματα που του προμηθεύει η μητρική εταιρεία ή προμηθευτές που έχουν συμβληθεί με αυτήν.
2. Η πληρωμή του εμπορεύματος από τον franchisee στην O.K! ΑΕ γίνεται κάθε εβδομάδα και αφορά τα τιμολόγια της εβδομάδας που πέρασε.
3. Το μεταφορικό κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος των προϊόντων που αγοράζει ο franchisee OK!. Οι παραδόσεις των εμπορευμάτων γίνονται τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες του καταστήματος. Το πρόγραμμα διανομών της OK ΑΕ ξεκινάει από 2 φορές την εβδομάδα και μπορεί να φτάσει και τις 4.
4. Τα Royalties ανέρχονται κλιμακωτά από 0,70% σε 1,20% επί του καθαρού τζίρου του καταστήματος και ισχύει για μηνιαίους τζίρους άνω των 50.000€ χωρίς Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό δεν περιλάμβανόνται τσιγάρα και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

  • Έχει προσωπική παρουσία και απασχόληση στο κατάστημα και έχει όρεξη για δουλειά και τη δυνατότητα να απασχοληθεί πολύ πέρα από το 8ωρο.
  • Διαθέτει το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο σε ιδία κεφάλαια για να ξεκινήσει την επένδυση.
  • Είναι έγγαμος /ή άνω των 25 ετών που να διαθέτει και άλλα μέλη της οικογένειάς του τα οποία επιθυμούν να εργαστούν στο κατάστημα.
  • Έχει ευχάριστη προσωπικότητα με υπομονή και είναι καλός στις δημόσιες σχέσεις.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η επιλογή του χώρου που θα διαμορφωθεί σε κατάστημα ΟΚ! είναι πολύ σημαντική. Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής είναι πολλές και καθοριστικές. Για το λόγο αυτό η επιλογή του καταστήματος γίνεται μετά από συνεργασία και έγκριση και των δύο πλευρών (franchisor και franchisee). Οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ο χώρος είναι :

  • Ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 80 - 120 τμ, με ή χωρίς αποθήκη.
  • Γωνιακό, πάνω σε πλατεία μικρής εμπορικής αξίας ή σε διασταύρωση οδών.
  • Ενοίκιο μέχρι 1400 ευρώ.
  • Διαμόρφωση καταστήματος * σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα των καταστημάτων ΟΚ! - περιγράφονται στο ειδικό μοντέλο καταστήματος.

Αφού εγκριθεί ο χώρος, η ΟΚ ΑΕ μελετά το κατάστημα για την καλύτερη διαρρύθμιση και εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας ώστε να επιτευχθεί η άρτια λειτουργία του και παραδίδει στον μελλοντικό franchisee OK! συγκεκριμένα σχέδια κατασκευής του καταστήματος. Στη συνέχεια ο franchisee μπορεί να αναθέσει την κατασκευή του καταστήματος, είτε σε συνεργεία που προτείνει η ΟΚ ΑΕ, είτε σε δικά του - στην δεύτερη περίπτωση η ΟΚ ΑΕ ελέγχει το κατά πόσον η κατασκευή έχει ακολουθήσει αυστηρά τις προδιαγραφές που έχει θέσει, καθώς και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.Ο χρόνος που απαιτείται για το στήσιμο ενός νέου καταστήματος ΟΚ!, είναι 50 μέρες από την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου.


* Εξωτερική εμφάνιση, είσοδος, χρώματα, έπιπλα, κλιματισμός, δάπεδο, οροφή, φωτισμός κλπ