ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O.K.! Anytime Markets Α.Ε.
Αφροδίτης 106,
167 77 Ελληνικό, Αττική
Τηλ:+30 210 9810090
FAX:+30 210 9810198
email :
info@okmarkets.gr


Ό,τι θέλεις , όταν το θέλεις...

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ FRANCHISE

Το πακέτο Franchise:

Ειναι το κλασσικό Franchise, στο οποίο ο υποψήφιος franchisee αγοράζει το κατάστημα όπου είναι συνδεδεμένο με την εταιρία μέσω της Σύμβασης Franchise.

Η σύμβαση αδειούχου ΟΚ! έχει διάρκεια 5ετών με 2ετείς ανανεώσεις στη συνέχεια και προβλέπει όλα εκείνα που επιτρέπουν σε ένα κατάστημα ΟΚ! να λειτουργήσει κάνοντας χρήση του σήματος, της τεχνογνωσίας, της τεχνικής και της λειτουργικής υποστήριξης της μητρικής εταιρίας.

Η OK ΑΕ παρέχει:

  1. Το σήμα και την επωνυμία
  2. Την αποκλειστικότητα συνεργασίας
  3. Την τεχνογνωσία στο στήσιμο και την οργάνωση του καταστήματος
  4. Την επίβλεψη των εργασιών, κατά το στάδιο αυτό
  5. Την αρχική και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού
  6. Την συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του καταστήματος με παροχή εμπορικής, διοικητικής και οικονομικής τεχνογνωσίας.
  7. Την πανελλήνια διαφημιστική προβολή της αλυσίδας ΟΚ!
  8. Την υποστήριξη του franchisee για την τοπική διαφήμιση στην περιοχή του
  9. Την συνεχή προμήθεια των προϊόντων που εμπορεύονται τα ΟΚ!, είτε απευθείας από τη ΟΚ ΑΕ είτε κάνοντας κεντρικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες

Όλα τα παραπάνω αποτελούν το "πακέτο", που έχει αναπτύξει η εταιρία.

Η αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω όρων συνεργασίας γίνεται στην Σύμβαση.