ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O.K.! Anytime Markets Α.Ε.
Αφροδίτης 106,
167 77 Ελληνικό, Αττική
Τηλ:+30 210 9810090
FAX:+30 210 9810198
email :
info@okmarkets.gr


Ό,τι θέλεις , όταν το θέλεις...

Πως να αξιολογήσετε ένα δίκτυο Franchise


Τα κείμενα αυτής της κατηγορίας είναι μια ευγενική χορηγία του περιοδικού ''Franchise Success''
 • Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία; Ποιος είναι ο ιδρυτής; Ποια είναι η βασική ομάδα στελεχών κατά το ξεκίνημα της δραστηριότητας; Εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά σ' αυτή; Εάν όχι, γιατί;
 • Ποια ήταν η πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα;
 • Είχε ο franchisor προηγούμενη δραστηριότητα και εμπειρία στον ίδιο κλάδο αγοράς;
 • Είχε ο franchisor παλαιότερα αναπτύξει κάποιο σύστημα franchise;
 • Πόσον καιρό αναπτύσσεται η εταιρεία μέσω franchising;
 • Γιατί επέλεξαν το franchising ως στρατηγική για την ανάπτυξη της εταιρείας;
 • Ποιο είναι το εύρος της γνώσης και της εμπειρίας του franchisor στο franchising; Πώς απέκτησε την εμπειρία αυτή;
 • Ποια είναι τα ανώτερα στελέχη/διευθυντές της εταιρείας; Ποια είναι τα προσόντα τους; Διαθέτουν ικανή εμπειρία στο χώρο; Διακρίνονται για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους στην εταιρεία;
 • Θα μπορούσατε να έχετε συζητήσεις με βασικούς συνεργάτες του (Διευθυντή marketing, διευθυντή πωλήσεων, υπεύθυνο λειτουργίας δικτύου, κ.ο.κ.);
 • Θα μπορούσατε να έχετε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας;
 • Έχει η εταιρεία ή κάποιος από τους μετόχους κηρυχθεί στο παρελθόν σε πτώχευση;
 • Εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις εναντίον της εταιρείας;
 • Πόσους franchisees διαθέτει το δίκτυο;
 • Πόσοι ήταν οι franchisees τον προηγούμενο χρόνο;
 • Μπορείτε να απευθυνθείτε σε franchisees του δικτύου και να τους υποβάλλετε ορισμένες ερωτήσεις; Αν ναι, θα είναι franchisees που θα υποδείξει η εταιρεία (μάλλον τους πλέον επιτυχημένους) ή θα έχετε δυνατότητα επιλογής;
 • Είχαν κάποια από τα καταστήματα franchise του δικτύου αποτυχημένη πορεία; Υπήρξαν franchisees, οι οποίοι αποχώρησαν;
 • Έχει θέσει η εταιρεία αυστηρά κριτήρια ως προς την επιλογή των franchisees; Αξιολογούν με προσοχή τα προσόντα τους; Εξετάζουν το βαθμό καταλληλότητάς τους;
 • Το σύνολο των καταστημάτων του δικτύου είναι franchise ή λειτουργούν και εταιρικά καταστήματα; Πόσα;
 • Έχει θέσει η εταιρεία σε λειτουργία πιλοτικά καταστήματα πριν από την εμφάνιση στην αγορά των πρώτων καταστημάτων franchise του δικτύου;
 • Εξακολουθεί να υπάρχει έστω και ένα κατάστημα, όπου δοκιμάζονται καινούργιες ιδέες (βελτιώσεις παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών κ.λπ.), προτού εφαρμοσθούν και στα υπόλοιπα καταστήματα του δικτύου;
 • Είναι η εταιρεία μέλος του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος;


Για την αγορά και το προϊόν

 • Ποια είναι τα μερίδια αγοράς και η δυναμική εξέλιξης του κλάδου, στον οποίο εντάσσεται η εταιρεία;
 • Προβλέπεται - σε τοπικό και διεθνές επίπεδο - περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς στο μέλλον;
 • Το προσφερόμενο προϊόν/ υπηρεσία έχει ζήτηση από το ευρύ καταναλωτικό κοινό; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη ζήτηση; Ποιες είναι οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη;
 • Το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα (trademark) ή όνομα; Υπάρχουν στοιχεία (έρευνες) του βαθμού αναγνωρισιμότητας (awareness);
 • Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι εμπορεύσιμο στην περιοχή που προτίθεστε να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας, τόσο στο άμεσο μέλλον, όσο και μακροπρόθεσμα;
 • Είναι το προϊόν εποχικό; Aν ναι, το γεγονός αυτό πώς επηρεάζει τις προβλέψεις σας για το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης;
 • Σε ποιες κατηγορίες πελατών (target group) απευθύνεται η εταιρεία;
 • Ποιοι είναι οι κυριότεροι ανταγωνιστές της εταιρείας;
 • Σε τι διαφοροποιείται το προϊόν από τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού; Σε ποια σημεία υπερτερεί και πού υστερεί;
 • Διακρίνεται η εταιρεία για την αποκλειστικότητα των προϊόντων της;
 • Τα προϊόντα έχουν εγγύηση; Ποιος έχει την ευθύνη για τυχόν ελαττώματα;
 • Ποιος είναι ο βαθμός ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με τους καταναλωτές/πελάτες της εταιρείας;
 • Είστε υποχρεωμένος να αγοράσετε τα προϊόντα αποκλειστικά από τη μητρική εταιρεία ή τους προμηθευτές που θα σας υποδείξουν; Αν ναι, ποιοι είναι οι κύριοι προμηθευτές;
 • Έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε προϊόντα από προμηθευτές της επιλογής σας;
 • Τι θα συμβεί σε περίπτωση που η εταιρεία έλθει σε ρήξη με τους βασικούς προμηθευτές της;
 • Με ποιον τρόπο σας εγγυάται ο franchisor ότι τα προϊόντα είναι πράγματι ανταγωνιστικά;
 • Ποιος καθορίζει την τιμή πώλησης του προϊόντος;
 • Τι γίνεται με το στοκ των εμπορευμάτων στο τέλος της εκάστοτε εμπορικής περιόδου;
 • Οι πωλήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τις εκπτωτικές περιόδους; Ποιο είναι κατά μέσο όρο το ποσοστό έκπτωσης;


Για την εκπαίδευση


 • Ποιος είναι ο βαθμός δυσκολίας εξεύρεσης προσωπικού;
 • Παρέχει ο franchisor εκπαιδευτικά προγράμματα;
 • Aν ναι, τι περιλαμβάνουν; Ποιος τα διευθύνει; Ποια η χρονική διάρκειά τους; Σε ποιο μέρος/εγκαταστάσεις λαμβάνουν χώρα τα προγράμματα αυτά;
 • Προβλέπεται εκπαίδευση προσωπικού; Aν ναι, ποιος αναλαμβάνει την εκπαίδευση, η μητρική εταιρεία ή εγώ;
 • Παρέχει η εταιρεία εγχειρίδια εκπαίδευσης προσωπικού;
 • Παρέχει η εταιρεία εγχειρίδια λειτουργίας στους franchisees και τους υπαλλήλους των καταστημάτων;
 • Προβλέπεται διαρκής εκπαίδευση (franchisee και προσωπικού) μετά το άνοιγμα του καταστήματος; Κάθε πότε;


Για τη λειτουργία καταστήματος και την υποστήριξη


 • Παρέχει η εταιρεία αρχική υποστήριξη στον franchisee; Σε τι συνίσταται;
 • Διενεργεί η εταιρεία έρευνες αγοράς πριν και μετά τη συμφωνία με τον franchisee;
 • Σε πόσο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσει η λειτουργία του καταστήματος;
 • Ποιος αναλαμβάνει τη συνολική προετοιμασία, η εταιρεία ή ο franchisee;
 • Ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα για το εξειδικευμένο προσωπικό που πιθανότατα θα χρειαστεί για το άνοιγμα του καταστήματος;
 • Απαιτείται η προσωπική συμμετοχή σας στην καθημερινή λειτουργία του καταστήματος;
 • Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος;
 • Πόσα άτομα απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του καταστήματος;
 • Ποιος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού του καταστήματος, ο franchisee ή ο franchisor;
 • Εφαρμόζεται κάποιο σύστημα ελέγχου/επιθεώρησης της λειτουργίας του καταστήματος;
 • Θα έχετε την υποστήριξη στη λειτουργία του καταστήματος από επαγγελματίες λογιστές, δικηγόρους, ερευνητές κ.λπ.;
 • Πόσο συχνά απαιτείται αλλαγή ή επιδιόρθωση μέρους ή του συνολικού εξοπλισμού;
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα λειτουργίας ή άλλης φύσεως (management, πωλήσεων), το οποίο αδυνατείτε να επιλύσετε, θα έχετε βοήθεια από την εταιρεία;
 • Στην περίπτωση που είστε δυσαρεστημένος σε θέματα λειτουργίας, σε ποιον πρέπει/μπορείτε να απευθυνθείτε;


Για το Marketing και τις ενέργειες προώθησης


 • Παρέχει η εταιρεία προωθητικά προγράμματα marketing και διαφήμισης; Αν ναι, είναι πανελλαδικής, τοπικής εμβέλειας ή και τα δύο;
 • Προβλέπεται grand opening για το νέο κατάστημα; Αν ναι, τι περιλαμβάνει;
 • Παρέχει η εταιρεία έντυπο υλικό (leaflets, banners, καρτολίνες, newsletter κ.λπ.) και ποιος πληρώνει γι' αυτά;
 • Ελέγχει η εταιρεία τα προγράμματα διαφήμισης του franchisee; Θα έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε τα δικά σας προωθητικά προγράμματα;
 • Παρέχει η εταιρεία διαρκή υποστήριξη στους franchisees σε επίπεδο marketing μετά το άνοιγμα του καταστήματος; Σε ποιους τομείς; Πόσο συχνά;
 • Υποχρεούστε να συνεισφέρετε οικονομικά για την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και διαφήμισης; Aν ναι, τι ποσό καταβάλλετε; Mε ποιον τρόπο διασφαλίζει η εταιρεία ότι τα χρήματα που δώσατε θα διατεθούν γι' αυτό το σκοπό;


Για το κόστος της επενδύσης και τις προβλεπόμενες αποδόσεις


 • Παρέχει η εταιρεία οικονομική βοήθεια στους franchisees; Aν ναι, με ποιον τρόπο γίνεται η χρηματοδότηση;
 • Ποιο είναι το ύψος της επένδυσης; Tι περιλαμβάνει επακριβώς;
 • Ποιο είναι το αρχικό κεφάλαιο κίνησης;
 • Υπάρχει entry fee; Aν ναι, τι ποσό; Σε τι αντιστοιχεί; Πότε καταβάλλεται;
 • Υπάρχουν royalties; Aν ναι, τι ποσό; Πώς υπολογίζεται;
 • Προβλέπεται μεταβολή (μείωση) μέρους των οικονομικών υποχρεώσεών του franchisee απέναντι στην εταιρεία, σε περίπτωση που οι πωλήσεις είναι χαμηλές; Θα υπάρξουν μήπως επιπλέον παροχές;
 • Ποιο είναι το ποσοστό μικτού κέρδους της επιχείρησης;
 • Έχει μεταβληθεί το ποσοστό αυτό την τελευταία τριετία; Mε ποιον τρόπο διασφαλίζεστε έναντι ενδεχόμενης μείωσης των περιθωρίων κέρδους;
 • Ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα κατασκευής/διαμόρφωσης του καταστήματος;
 • Είστε υποχρεωμένος να αγοράσετε κάποιες ελάχιστες ποσότητες εμπορεύματος; Aν ναι, τι θα γίνει σε περίπτωση που οι πωλήσεις του καταστήματος είναι κατώτερες από το αναμενόμενο ή εξαιρετικά χαμηλές;
 • Τι γίνεται με το stock των πρώτων περιόδων;
 • Επιβαρύνεστε με επιπρόσθετα έξοδα για καινούργιο εξοπλισμό/επιδιόρθωση του εξοπλισμού; Πόσο συχνά; Έχετε δυνατότητα επιλογής ως προς το χρόνο και το μέγεθος της επιδιόρθωσης;
 • Ποιος είναι ο τρόπος εξόφλησης για καθεμία από τις οικονομικές σας υποχρεώσεις; Έχετε κάποιες διευκολύνσεις (δάνεια, δόσεις κ.λπ.);
 • Είστε υποχρεωμένος να καταβάλλετε μια ελάχιστη αμοιβή καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας;
 • Προβλέπονται κάποιες άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις, τις οποίες υποχρεούστε να καταβάλλετε και αν ναι, σε τι αντιστοιχούν;
 • Τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε σε κάποιες από τις οικονομικές υποχρεώσεις σας απέναντί στην εταιρεία;
 • Ποιες είναι οι προβλέψεις της εταιρεία ως προς τις πωλήσεις του καταστήματος:
  • Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
  • Τον τρίτο χρόνο λειτουργίας
  • Τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας
 • Σε ποιο χρονικό σημείο θα έχετε επιτύχει απόσβεση της επένδυσής σας;
 • Ποιο θα είναι το καθαρό κέρδος;
 • Τι πωλήσεις πρέπει να πετύχετε για να φτάσετε το break even του καταστήματός σας;
 • Οι εκτιμήσεις της εταιρείας για την κερδοφορία του καταστήματός σας:
  • Είναι βασισμένες σε πραγματικές αποδόσεις άλλων franchisees;
  • Είναι απλές εκτιμήσεις, σύμφωνα με δικούς σας υπολογισμούς;
 • Θα μπορούσατε να έχετε την οικονομική πορεία ενός καταστήματος του δικτύου που εμφανίζει μέση απόδοση (όχι το πιο επιτυχημένο, ούτε το πιο αποτυχημένο);

Για την περιοχή που πρέπει να επιλέξετε • Ποιες προδιαγραφές πληρεί το «ιδανικό σημείο» για τη στέγαση της επιχείρησής σας;
 • Αναλαμβάνει η εταιρεία να βρει για λογαριασμό σας το κατάλληλο σημείο;
 • Ποιος είναι υπεύθυνος για την τελική επιλογή σημείου, ο franchisee ή ο franchisor;
 • Έχετε αποκλειστικότητα περιοχής; Καθορίζονται επακριβώς τα γεωγραφικά όρια ή οι περιορισμοί της εμπορικής περιοχής, όπου θα δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας;
 • Υπάρχει προστασία για τα γεωγραφικά όρια ή την αποκλειστικότητα της περιοχής; Mε ποιον τρόπο διασφαλίζονται τα δικαιώματά σας;
 • Σε περίπτωση που η επιλογή σημείου αποδειχθεί λανθασμένη, προβλέπονται κάποιες διορθωτικές ενέργειες από την πλευρά της εταιρείας; Aν ναι, ποιες;
 • Μετέχετε ο ίδιος ή άλλος franchisee του δικτύου σε πολυκαταστήματα που λειτουργούν κοντά στην περιοχή σας (που έχουν ειδικά προγράμματα δόσεων και ευρύτερη διαφημιστική παρουσία, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό και τις δικές σας πωλήσεις);
 • Υπάρχουν κλειστές αγορές στην περιοχή σας; Ποιος έχει το δικαίωμα αξιοποίησής τους;
 • Αντιστοίχως, έχει η εταιρεία άλλα κανάλια πωλήσεων (Internet, κατάλογοι κ.λπ.) και πώς διασφαλίζεστε για τις πωλήσεις στην περιοχή σας;Για τον τρόπο συνεργασίας με τους άλλους franchisees


 • Έχει ο franchisor συχνή επικοινωνία με τους franchisees του δικτύου; Κάθε πότε και με ποιον τρόπο;
 • Επικοινωνεί ο franchisor με τους franchisees ή έχει εξειδικευμένα στελέχη γι' αυτό;
 • Έχει ο franchisor συναντήσεις με:
  • Κάθε franchisee χωριστά;
  • Όλους τους franchisees του δικτύου;
 • Πόσο συχνές είναι οι συναντήσεις αυτές; Ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
 • Έχουν προκύψει στο παρελθόν προβλήματα με κάποιον franchisee του δικτύου; Aν ναι, πώς χειρίστηκε ο franchisor το θέμα; Ποια η έκβασή του;