ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O.K.! Anytime Markets Α.Ε.
Αφροδίτης 106,
167 77 Ελληνικό, Αττική
Τηλ:+30 210 9810090
FAX:+30 210 9810198
email :
info@okmarkets.gr


Ό,τι θέλεις , όταν το θέλεις...

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η επιλογή του χώρου που θα διαμορφωθεί σε κατάστημα ΟΚ! είναι πολύ σημαντική. Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής είναι πολλές και καθοριστικές. Για το λόγο αυτό η επιλογή του καταστήματος γίνεται μετά από συνεργασία και έγκριση και των δύο πλευρών (franchisor και franchisee). Οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ο χώρος είναι :

  • Ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 80 - 120 τμ, με ή χωρίς αποθήκη.
  • Γωνιακό, πάνω σε πλατεία μικρής εμπορικής αξίας ή σε διασταύρωση οδών.
  • Ενοίκιο μέχρι 1400 ευρώ.
  • Διαμόρφωση καταστήματος * σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα των καταστημάτων ΟΚ! - περιγράφονται στο ειδικό μοντέλο καταστήματος.
Αφού εγκριθεί ο χώρος, η ΟΚ ΑΕ μελετά το κατάστημα για την καλύτερη διαρρύθμιση και εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας ώστε να επιτευχθεί η άρτια λειτουργία του και παραδίδει στον μελλοντικό franchisee OK! συγκεκριμένα σχέδια κατασκευής του καταστήματος. Στη συνέχεια ο franchisee μπορεί να αναθέσει την κατασκευή του καταστήματος, είτε σε συνεργεία που προτείνει η ΟΚ ΑΕ, είτε σε δικά του - στην δεύτερη περίπτωση η ΟΚ ΑΕ ελέγχει το κατά πόσον η κατασκευή έχει ακολουθήσει αυστηρά τις προδιαγραφές που έχει θέσει, καθώς και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.Ο χρόνος που απαιτείται για το στήσιμο ενός νέου καταστήματος ΟΚ!, είναι 50 μέρες από την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου.

* Εξωτερική εμφάνιση, είσοδος, χρώματα, έπιπλα, κλιματισμός, δάπεδο, οροφή, φωτισμός κλπ