ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O.K.! Anytime Markets Α.Ε.
Αφροδίτης 106,
167 77 Ελληνικό, Αττική
Τηλ:+30 210 9810090
FAX:+30 210 9810198
email :
info@okmarkets.gr


Ό,τι θέλεις , όταν το θέλεις...

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

  • Έχει προσωπική παρουσία και απασχόληση στο κατάστημα και έχει όρεξη για δουλειά και τη δυνατότητα να απασχοληθεί πολύ πέρα από το 8ωρο.
  • Διαθέτει το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο σε ιδία κεφάλαια για να ξεκινήσει την επένδυση.
  • Είναι άνω των 25 ετών που να διαθέτει και άλλα μέλη της οικογένειάς του τα οποία επιθυμούν να εργαστούν στο κατάστημα.
  • Έχει ευχάριστη προσωπικότητα με υπομονή και είναι καλός στις δημόσιες σχέσεις.