skip to Main Content
  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στο Ελληνικό Αττικής (οδός Αφροδίτης αριθμός 106, T.K. 16777), νομίμως εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ: 999309716, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, κατωτέρω «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» ή «Διοργανώτρια» διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Colgate-Palmolive-Palmolive Εμπορική (Ελλάς) Μ.Ε.Π.Ε» η οποία εδρεύει επί της Αθηνών 89, ΤΚ 18541 με Α.Φ.Μ. 099022484, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, κατωτέρω «Colgate-Palmolive», διαγωνισμό με τον τίτλο «Διαγωνισμός».

Ο διαγωνισμός αφορά στους πελάτες του δικτύου καταστημάτων της Διοργανώτριας, οι οποίοι με κάθε απόδειξη αγοράς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό για να κερδίσουν 30 δωροεπιταγές αξίας 20€. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών για να κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή αξίας 20€ για να την εξαργυρώσει στα κατ/τα OK MARKETS & OK GROCERY .Κάθε απόδειξη αγοράς από κατάστημα του δικτύου της ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET ισοδυναμεί με μία (1) συμμετοχή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος Colgate.

 

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 1/12/2022 (και ώρα Ελλάδος 00:01) έως και την 14/12/2022 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο διαγωνισμό «Colgate-Palmolive» μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρείας «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» και της συνεργαζόμενης εταιρείας «Colgate-Palmolive», οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι αυτών.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.

 

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 έως 3 του παρόντος και καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό επισκεπτόμενος το διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/contests/diagonismos-Colgate-Palmolive/ και εφόσον:

(Α) συμπληρώσει στα ειδικά πεδία της φόρμας συμμετοχής του Διαγωνισμού τα αληθή του στοιχεία, ήτοι το όνομα, το επώνυμο, το e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον αριθμό απόδειξης και το κατάστημα αγοράς του προϊόντος και

(Β) επιλέξει το ειδικό πεδίο της ως άνω φόρμας με το παρακάτω κείμενο:

«Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας και παρέχω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς που τα έχω δηλώσει».

Με την επιλογή του ειδικού αυτού πεδίου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων  αποκλειστικά για τις ανάγκες διενέργειας του Διαγωνισμού, τις ανάγκες ανάδειξης των νικητών, παράδοσης των Δώρων και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/contests/diagonismos-Colgate-Palmolive/ , σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε ηλεκτρονική λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, αποκλειστικά κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

 

  1. ΚΛΗΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 19η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 και επί τη βάσει της λίστας των Συμμετεχόντων που θα έχει δημιουργηθεί κατά τα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για να αναδειχθούν συνολικά  τριάντα  (30) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν ο καθένας από μία (1) δωροεπιταγή αξίας 20€

Η κλήρωση θα αναδείξει και πέντε (5) αναπληρωματικούς νικητές, ώστε σε περίπτωση που, η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή, θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Αττικής (οδός Αφροδίτης αριθμός 106), στα γραφεία της Διοργανώτριας, παρουσία επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους αυτής  με τη χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ .

Διευκρινίζεται ότι η ως άνω επιτροπή θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.random.org/faq/#S2 .

Στην κλήρωση υποβάλλονται το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

  1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία των άρθρων 1 έως 4 ανωτέρω,
  2. δεν αποτελεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτρια, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή e-mail από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης, με βάση τα στοιχεία που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, στο διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/contests/diagonismos-Colgate-Palmolive/ , και θα τους δοθούν λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Διοργανώτριας. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/contests/diagonismos-Colgate-Palmolive/  . Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία δεν ευρεθεί νικητής στα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν δηλωθεί ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα και ως εκ τούτου δεν ευρεθεί ο νικητής.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού ή δεν εμφανιστεί προς αναζήτηση του Δώρου του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, εφόσον γίνουν τουλάχιστον τρεις (3) τηλεφωνικές προσπάθειες επικοινωνίας, εντός των δέκα (10) ημερών, από την ανάρτηση της λίστας των νικητών στο διαδικτυακό τόπο, https://www.okmarkets.gr/contests/diagonismos-Colgate-Palmolive/  , το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

 

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ:

Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγοντας στο microsite του Διαγωνισμού το πεδίο «Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας και παρέχω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς που τα έχω δηλώσει», από την Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, της επικοινωνίας με τους νικητές ή/και επιλαχόντες του διαγωνισμού, της παράδοσης/παραλαβής του δώρου, της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους (υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@okmarkets.gr) χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας κατά το προηγούμενο της ανάκλησης χρονικό διάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζομένων παρέχονται εκουσίως, ωστόσο μπορεί να καταστεί αδύνατη η αποδοχή της συμμετοχής από τη Διοργανώτρια σε περίπτωση που αυτά δεν χορηγηθούν. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων, η Διοργανώτρια δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ενώ επίσης δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Διοργανώτρια, για τις ανάγκες της διανομής των δώρων θα διαβιβάσει τα δεδομένα των νικητών σε συνεργάτες της που θα επιμεληθούν την παράδοση των δώρων των νικητών.

Εξ ορισμού η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων. Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα της πληροφόρησης/ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων. Η Διοργανώτρια έχει ορίσει έναν εκπρόσωπό της ως υπεύθυνο για την παραλαβή παραπόνων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας με στοιχεία επικοινωνίας επί της οδού Αφροδίτης αριθμός 106, T.K. 16777, 21098100900. Για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475600, Fax: 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr .

 

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να κληροδοτηθεί ή να εκχωρηθεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί. Το δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Η «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα των νικητών κατά την προσέλευσή τους για την παραλαβή του δώρου τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του παραλαμβάνοντος προσώπου. Επιπλέον η «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» δύναται να ζητήσει από τους νικητές την υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για χρήση, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, των στοιχείων τους και/ή των φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Η «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων του παρόντος.

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και/ή τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας κατά την απόλυτη κρίση της ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου https://www.okmarkets.gr/contests/diagonismos-Colgate-Palmolive/ , της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής της ημερομηνίας της ανάρτησης της σχετικής ενημέρωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET», διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης εντός του ανωτέρω ορισθέντος χρονικού διαστήματος συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμετέχουν με τα αληθή προσωπικά τους στοιχεία και να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανακηρύξει τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη ούτε για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας «Colgate-Palmolive» ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με το Διαγωνισμό, τα Δώρα ή την τυχόν ακύρωσή τους. Επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια αυτών.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απονομή των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, και δεν υπέχει αυτή οποιασδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων και/ ή των νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική, αστική ή άλλη προς οποιονδήποτε νικητή, συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα και/ή ζημία (υλική, περιουσιακή, ηθική ή άλλη) καθώς και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί και/ή επισυμβεί σε αυτούς σχετιζόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην παραγωγό εταιρεία του Δώρου.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες αναλυτικούς όρους, οι οποίοι βρίσκονται και αναρτημένοι https://www.okmarkets.gr/contests/diagonismos-Colgate-Palmolive/ . Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, να ζητούν διευκρινίσεις από την «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET» στο τηλέφωνο 2109810090 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Back To Top
OK! Markets