skip to Main Content

1. Εισαγωγή

1.1 Ποιοι είμαστε – Συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ

Η OK Anytime Market Α.Ε. (εφεξής η ΟΚ!) δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των καταστημάτων convenience από το 2004, οπότε και ξεκίνησε τη λειτουργία της. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 100 καταστήματα, η πλειονότητα των οποίων λειτουργεί με το σύστημα της δικαιόχρησης. Βασικός άξονας της OΚ! είναι η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρίας· στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, με απώτερο πάντα στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΚ!, συνολικά ως όμιλος εταιρειών μαζί με τις θυγατρικές εταιρείες της, σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά τεχνικά και οργανωτικά μέσα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να προβαίνει στην σύννομη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα πολιτική αποτελεί τη βάση επί της οποίας στον όμιλο της ΟΚ! επεξεργαζόμαστε κάθε προσωπικό δεδομένο που εσείς μας παρέχετε, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε αναφορικά με τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παροχή των προσωπικών πληροφοριών σας σε εμάς προϋποθέτει την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το παρόν, παρακαλούμε μην παρέχετε σε εμάς τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

1.2 Προστασία & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, τηλεφωνικό αριθμό, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας.

Μορφές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συλλογή, η αποθήκευση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ο όμιλος της ΟΚ!, μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βοηθώντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τη σχέση τους με την επιχείρηση.

1.3 Πολιτική Απορρήτου

Ο όμιλος της ΟΚ! συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή προσωπικές πληροφορίες) φυσικών προσώπων για την αποτελεσματική εκτέλεση καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών και υπηρεσιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και των κανονισμών που εφαρμόζει.

Η Πολιτική Απορρήτου δηλώνει τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αλλά και το σεβασμό μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, έχει ως σκοπό να:

 • Ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα (εσάς) για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιό σκοπό, με ποιό τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα.
 • Διασφαλίσει ότι τα φυσικά πρόσωπα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και την υποχρέωσή μας για λογοδοσία και ασφάλεια.
 • Παρέχει ένα εύκολο και σαφές μέσον για τη διασφάλιση της συγκατάθεσής σας, ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και, παράλληλα, σας δίνει τη δυνατότητα να αίρετε αυτή τη συγκατάθεση όποτε θελήσετε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΟΚ! και ισχύει για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιουδήποτε είδους συνεργασία μαζί μας.

 

2. Ποιά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

Όταν μας τηλεφωνείτε, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συνεργάζεστε μαζί μας, θέτετε ερωτήματα ή αιτήματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε προσωπικά στοιχεία σας (δηλαδή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) όπως όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, κλπ) ανάλογα με το είδος της μεταξύ μας σχέσης και προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

Ακόμα, είναι πιθανόν, να επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή επιπλέον πληροφορίες (όπως φορολογικά ή εμπορικά στοιχεία, στο πλαίσιο ενημέρωσή σας ή διερεύνησης συνεργασίας).

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για το επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας.
 • Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών και σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (δείτε και §7).
 • Είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από πελάτες μας ή τρίτους ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Η ιστοσελίδα μας συλλέγει πληροφορίες (όπως διεύθυνση ΙΡ, ημερομηνία και ώρα εισόδου, σελίδα που ζητήθηκε προς εμφάνιση, είδος συσκευής, είδος / έκδοση / γλώσσα του browser, λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης) που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες όπως ο υπολογισμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προσδιορισμός σημείων ενδιαφέροντος των επισκεπτών, αποτελεσματικότητα επικοινωνίας, κλπ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσπελάσετε, να διαχειριστείτε, τροποποιήσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες, δείτε ενότητες 5 & 6 παρακάτω.

 

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως περιγράφεται παραπάνω), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει, για να:

 • σας παράσχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς,
 • μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες και/ή προϊόντα,
 • επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για νέες συνεργασίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • επεξεργαστούμε την πληρωμή σας ή να αποτρέψουμε ή εντοπίσουμε ενδεχόμενες απάτες,
 • υλοποιήσουμε το πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες, και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας.

Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεσή σας (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).

 

4. Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεν γνωστοποιούμε ή μοιραζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα εκτός της εταιρείας μας, εκτός αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Με δική σας συναίνεση: Μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία σας με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα όταν έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας, (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).
 • Για εξωτερική επεξεργασία: Παρέχουμε προσωπικά στοιχεία σε εξωτερικούς συνεργάτες μας και σε επιχειρήσεις ή άτομα που εμπιστευόμαστε για να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση, με βάση οδηγίες μας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και τυχόν άλλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, όπως ο Κανονισμό EΕ 679/2016.
 • Για νόμιμους σκοπούς: Μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι εύλογα απαραίτητο και με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα.

Στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας: Παρέχουμε δεδομένα σε μη-ταυτοποιήσιμη μορφή (ανωνυμοποιημένα) στο πλαίσιο επιστημονικών ή στατιστικών μελετών.

 

5. Τα δικαιώματά σας

5.1 Οι πελάτες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στο βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, κάθε φυσικό πρόσωπο (εσείς) έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, ενημέρωσης σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του.

Σε περίπτωση που η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων από τα φυσικά πρόσωπα συνεπάγεται την εκ μέρους της εταιρείας μας ή των συνεργατών μας παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, κανονισμών ή κωδικών συμπεριφοράς, τότε η ΟΚ! ενδέχεται να μην δύναται να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε πάντα να ζητήσετε την μη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

5.2 Πρόσβαση στα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ενημέρωσή σας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων που σας παρέχει ο Κανονισμός, μπορείτε να ζητήσετε να συμπληρώσετε την αίτηση πρόσβασης SAR (subject access request), στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ SAR;

Η ίδια αίτηση συμπληρώνεται και στην περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε δοθείσα  συγκατάθεσή σας.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου πρέπει να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (όπως η φορολογική ή η εργατική νομοθεσία).

 

6. Αρχές και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον όμιλο της ΟΚ! διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε δυνατότητα πρόσβασης σε δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, ήτοι την συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, την εκτέλεση σύμβασης, τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, την άσκηση των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

Επιπλέον, υλοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσουμε την εταιρεία και τους συνεργάτες μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, παραβίαση ή καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας.

Συγκεκριμένα:

 • Κρυπτογραφούμε πολλές από τις υπηρεσίες μας.
 • Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και διεργασίες.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, και τα άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
 • Στην περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι απαιτήσεις του Κανονισμού καλύπτονται με σχετικά προσαρτήματα στις υπάρχουσες συμβάσεις συνεργασίας.

Σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (από τη συλλογή μέχρι την καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ανάλογα μέτρα απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου της ΟΚ! για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός αν η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται από τον Νόμο.

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.

 

7. Ενημέρωση για τα cookies

Το cookie είναι πληροφορία, σε μορφή αρχείου, που ενδέχεται να αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας με σκοπό αφενός τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης και αφετέρου τη συλλογή ανώνυμοποιημένων στατιστικών πληροφοριών για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ο χρήστης ενημερώνεται για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα, και έχει επιλογές ρύθμισης.

 

8. Η συγκατάθεσή σας και η άρση της

Η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (όποτε ζητηθεί) δίδεται γραπτώς και αφορά τους σκοπούς τους οποίους έχετε δηλώσει. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας (ανά σκοπό και συνολικά) οποιαδήποτε στιγμή με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου-αίτηση SAR (βλ. στην ενότητα 5.2) ή με επικοινωνία στα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα 9 παρακάτω, δηλώνοντας ότι θα επιθυμούσατε η εταιρεία να μη διατηρεί στο εξής τα προσωπικά σας δεδομένα για χρήση οποιουδήποτε σκοπού.

Η εταιρεία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον όπου νομίμως μπορεί να το πράξει, όπως σε περίπτωση (α) απαίτησης σχετικής νομοθεσίας, (β) επεξεργασίας απαραίτητης για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του φυσικού προσώπου πριν από σύναψη σύμβασης,   (γ) επεξεργασίας απαραίτητης για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, (δ) επεξεργασίας απαραίτητης για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

9. Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Σε περίπτωση που παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους άλλων οργανισμών, αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος οργανισμός επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του άλλου ιστότοπου που επισκέπτεστε.

 

10. Τρόποι επικοινωνίας

OK Anytime Market Α.Ε.
Αφροδίτης 106, Τ.Κ:16777, Ελληνικό/Αθήνα
Τηλ: +30 210 9810090
FAX: +30 210 9810198
Email: info@okmarkets.gr
Web: www.okmarkets.gr

 

Δημοσιεύθηκε στις 25/06/2018
Τελευταία ενημέρωση: 11/07/2019

Back To Top
OK! Markets